Saturday, 18 September 2021

กิจกรรมเทศบาล

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดงภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาบายศรี แจกถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 150 ถุง ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาล ตำบลเขาบายศรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลเขาบายศรี ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคชิคุนกุนยา ในเขตพื้นที่ ม.3 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 2 รายมีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00น. นายกเทศมนตรีมอบหน้ากากผ้าให้แก่ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนเขาบายศรี จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันตนเองต้าน COVID-19.
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้จัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนและข้าราชการพนักงาน รับมอบพระบรมฉายาลักษ์ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด เทศบาลตำบลเขาบายศรี พร้อมด้วยนักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะบริเวณสระเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลเขาบายศรี เพื่อรักษาความสะอาดและเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลเขาบายศรี พร้อมด้วยโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิมจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาลงในสระเก็บน้ำหนองฉวี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาบายศรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
  โครงการปลูกต้นไม้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าที่พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบายศรี
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้จัดการอบรมให้ความรู้การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา และรู้ถึงโทษของการใช้สารเคมี ประจำปี 2562 ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านมาบโอน หมู่ที่ 11 โดยมี นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลและประชาชนร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
อาจารย์พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้รับมอบหมายจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ณ เทศบาลตำบลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรีเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เนื่องด้วยปีใหม่ไทย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่อาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาบายศรี
นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี นายสัมฤทธิ์ ประสงค์ดี รองนายกเทศมนตรี และนายนพรัตน์ สุวรรณโชติ ปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม พร้อมด้วยประชาชน เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล.) ร่วมกันจัดเก็บขยะ 2 ฝั่งถนนสุขุมวิท หน้าโรงแรมจันทบุรีการ์เดนท์ ถึง สหกรณ์ท่าใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีได้ร่วมงานเปิดที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชทางดิน ที่บ้านมาบโอน หมู่ที่ 11 ต.เขาบายศรี  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2561
ขอเขิญชวนประชาชนและผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อลดปัญหาความตึงเครียดและทำให้คนในชุมชนได้รู้และเข้าใจหนทางที่จะพิชิตความเครียดได้ ในวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.10 บ้านยางระหง
  นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยได้นำคณะร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และพระครูธรรมธรวิชัย วิสุทธฺธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเขาบายศรี พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์วัดเขาบายศรี เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นได้เริ่มพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) Village Tourism 4.0 ให้กับกลุ่มการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเขาบายศรี ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยวิทยากรอบรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 29-31 ส.ค.60
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัย  เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้จัดฝึกอบรมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาบายศรี ที่ ร.ร.มัธยมวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยวิทยากรอบรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจาก รพ.เขาสุกิม ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 24 ส.ค.60

 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียน ร.ร.บ้านเนินดินแดงฯ และประชาชนร่วมปล่อยพันธ์ปลาตามโครงการ 12 สิงหามหาราชินี อนุรักษ์พันธุ์ปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 

เทศบาลตำบลเขาบายศรีเข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร และพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีและคณะผู้บริหารได้นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรีและข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีร่วมกับส่วนราชการในอำเภอท่าใหม่ที่โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เทศบาลตำบลเขาบายศรีพร้อมด้วย ครูและนักเรียนร.ร.มัธยมวัดเขาสุกิม กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลเขาบายศรีร่วมกันปลูกป่าที่วัดมาบชโอนเมื่อวันที่ 6 ก.ค.60

 

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด กำจัดขยะ และสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ แม่น้ำลำคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี  ในวันที่ 21 ก.ค. 60

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี โดยความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรีโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และเทศบาลตำบลเขาบายศรี
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.60 โครงการนี้จะมีอาจารย์และนักศึกษามาบริการซ่อมฟรี เครื่องมือ  เครื่องจักรทางการเกษตร   ยานพาหนะ   เครื่องใช้ไฟฟ้า   เครื่องใช้ในครัวเรือน ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 นี้ ที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรีพร้อมด้วยไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี และเนตอาสาจากดีแทค จัดการฝึกอบรมe-commerce เพื่อยกระดับสินค้าและบริการให้สามารถซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลเขาบายศรีเมื่อวันที่ 31 พ.ค.60

 

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ประสานมายังศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรีขอเข้าดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนในตำบลเขาบายศรี เมื่อวันที่ 6-8 มิ.ย.60  
คอนเสิร์ต 30 ปี พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ เทศบาลตำบลเขาบายศรีร่วมกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัด จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต หงา คาราวาน และพงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ที่บ้านเขาบายศรีเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนพัฒนากีฬาตำบลเขาบายศรีเมื่อวันที่ 28 พ.ค.60 เทศบาลตำบลเขาบายศรีพร้อมด้วยไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี และเนตอาสาจากดีแทค ร่วมประชุมวางแนวทางดำเนินการโครงการดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี เพื่อยกระดับสินค้าและบริการให้สามารถซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลเขาบายศรีเมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 เทศบาลตำบลเขาบายศรีจัดประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนชุมชนโดยเชิญหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพร้อมอบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องต่างๆให้กับประชาชนในตำบลเขาบายศรี  
 
เทศบาลตำบลเขาบายศรีพร้อมด้วยส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ ร่วมเดินรณรงค์และแจกแผ่นพับให้ร่วมกันขัดแยกขยะแต่ละประเภทและนำไปทิ้งให้ถูกที่ โดยยึดหลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ที่บริเวณตลาดหน้าวัดเขาสุกิมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 พัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่จัดอบรมวิชาชีพการทำสบู่และน้ำยาล้างจานให้กับประชาชนหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ตำบลเขาบายศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ตามโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 
 
เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่  ร่วมกับคณาจารย์และพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร.จังหวัดจันทบุรี บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยจัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี มีประชาชนที่ทราบข่าวได้มาร่วมทำบุญ และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการนำโดยท่านท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีตรวจประเมินเทศบาลตำบลเขาบายศรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดมาบชโอน หมู่11โดยรองนายกเทศมนตรี นายสัมฤทธิ์ ประสงค์ดี ออกประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
เทศบาลตำบลเขาบายศรีและส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในตำบลเขาบายศรีร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มีบริการต่าง ๆ มากมาย อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบถุงยังชีพ แจกจักรยานแก่เด็กนักเรียน  ตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาผู้สูงอายุ บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรค  ถอนฟัน บริการตัดผม  แนะนำอาชีพ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาเรื่องแรงงาน แจกกล้าพันธุ์ไม้ บริการทำหมันฉีดวัคซีนแมวและสุนัข เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ร.ร.มัธยมวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  สถิติจังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรีโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีและคณะกรรมการศูนย์ฯให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลเขาบายศรี ร่วมจัดกิจกรรม ‘รวมพลังแห่งความภักดี’ โดยถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลตำบลเขาบายศรี ขอเชิญชวนชาวตำบลเขาบายศรี และชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมมือกันลดใช้ไฟฟ้าเพื่อถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง ตามโครงการ ชาวจันท์..ร่วมใจลดใช้ไฟฟ้า..เพื่อพ่อ โดยขอความร่วมมือ ร่วมใจกันปิดไฟในครัวเรือน ระหว่างเวลา 19 .00 - 19.19 น.(19 นาที) ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2559 เพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธาน การอยู่อย่างพอเพียงและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี มอบสิ่งของแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลเขาบายศรี
นายอำเภอท่าใหม่ ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอท่าใหม่ที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี  ได้วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ ที่ ร.ร. ท่าใหม่พูลสวัสดิ์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี และประชาชน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตำบลเขาบายศรีงการที่เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีความรู้ การป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็ง  พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยได้จัดอบรมขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2559   โครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยและกำจัดขยะเปียกโดยนำขยะเปียกมาทำปุ๋ยชีวภาพเป็นโครงการที่เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะและใช้ทรัพยกรอย่างคุ้มค่าที่สุดซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดอบรมขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2559  พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา ผบก.น.3 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลเขาบายศรี เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  
     
  เทศบาลตำบลเขาบายศรี และโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559   
โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าที่พื้นที่หมู่ 6 ตำบลเขาบายศรี  เทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดฝึกอบรมการเพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ในสวนผลไม้และการเกษตรอื่นๆเป็นการลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี
เทศบาลตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  
   
คณะนักศึกษาแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรีเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเขาบายศรี ประชาชนชาวหมู่ที่ 12 ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยเทศบาลตำบลเขาบายศรี จัดประชุมประชาคมพร้อมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเขาบายศรีได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาตำบลเขาบายศรี ระหว่างวันที่ 12 -14 มกราคม 2559
DSCF3051 DSC06501 DSC06551
คลังจังหวัดและกองคลังทต.เขาบายศรีอบรมระบบ e-laas ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ.ท่าใหม่ ที่ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนากลุ่ม และสินค้าโอท็อป เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลเขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
DSC06197 DSC05757 DSC05532
โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ วัดเขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนในโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม  ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาบายศรี จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุพร้อมตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมประชุม
นายกสมบูรณ์ มณีกร พร้อมคณะเข้ารับรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ธรรมมาภิบาล) ปีงบประมาณ 2556โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ กรมประชาสัมพันธ์ 22 มิ.ย.58 นายกสมบูรณ์ มณีกร พร้อมคณะเข้ารับรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ธรรมมาภิบาล) ปีงบประมาณ 2556โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ กรมประชาสัมพันธ์ 22 มิ.ย.58 นายกสมบูรณ์ มณีกร พร้อมคณะเข้ารับรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ธรรมมาภิบาล) ปีงบประมาณ 2556โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ กรมประชาสัมพันธ์ 22 มิ.ย.58
DSC05544 DSC04664pchk 123456
ประชาชนชาวตำบลเขาบายศรี หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมทางศาสนา ประชุมประชาคมตำบลเขาบายศรี หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนหมู่บ้านร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ความต้องการในด้านต่างๆ นายสมชาย ลี้วงศกร นายอำเภอท่าใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาบายศรีและเทศบาลตำบลเขาบายศรีได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 เมษายน 2558
2015040 10846295 1546476838928241 7370960329671896629 n 10847886 1546482435594348 3528424207903314216 n
อาจารย์จากกศน.อำเภอท่าใหม่ ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพฯในงานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาบายศรีและร่วมในกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 เมษายน 2558 แข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 "เขาบายศรีฟุตซอล แชมป์เปี้ยนชิพ 2014" ระหว่างวันที่28-30พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนม      พรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช        ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาบายศรี
10614141 1537574129818512 4430842095216331585 n 8936 1525637051012220 8962006970089175744 n 1526509 1534751783434080 6805445923651310540 n
โครงการเทศกาลผลไม้ตำบลเขาบายศรีประจำปี2557ในวันที่23-27พฤษภาคม 2557ณ บริเวณหน้าวัดเขาสุกิมหมู่ที่12 การแข่งขันฟุตบอล  FA คัพ ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557ขอเชิญชาวตำบลเขาบายศรี  ร่วมชมและเชียร์ตั้งแต่เวลา16.30 น. เป็นต้นไป โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557ณ สระน้ำหมู่บ้านยางระหง หมู่10
     
     
     
112 2222222 10636061 10202748734788617 1963728813687144538 n

การติดตามและนิเทศงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเขาบายศรี

เทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรขนมอบ(เค๊กฝักทอง/เค๊กเผือก)และขนมไทย(ถั่วแปป/ขนมต้ม) ในวันที่ 23 กันยายน 2557

อาจารย์วัชรินทร์ หอมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงานวิจัย พร้อมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 23 คน เข้าร่วมเก็บข้อมูลจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย "แนวทางการปลูกฝังการจัดทำบัญชีครัวเรือน แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557  

10620712 1511304245778834 5247249490821340642 n DSC01922 10710900 615835728525421 6876944341604311616 n

คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาโดยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 46/2557เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเขาบายศรีร่วมแข่งขันฟุตบอลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานทุกสัปดาห์ โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่เคือน กรกฎาคม 2557 

เทศบาลตำบลเขาบายศรี ส่งนักกีฬาเปตองเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผลการแข่งขัน นักกีฬาทีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 

DSC07845

เทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีติดต่อขอข้อมูลการดำเนินงานโครงการต่างๆของเทศบาลตำบลเขาบายศรี เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอน

ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 -14 มีนาคม 2556

 

นักศึกษาเอกบัญชีคนสวย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานของกองคลัง และระบบสารสนเทศ ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอน

 
   

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 170 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1355620