Saturday, 08 May 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ตารางการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

ตารางการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และเพิ่มเติม/ปรับปรุงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) พร้อมร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาบายศรี

 

วันที่

เวลา

หมู่บ้าน

สถานที่

หมายเหตุ

4 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 น.
หมู่ที่ 1
อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 1

 

6 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 น.
หมู่ที่ 2,3,4,5
ศาลาการเปรียญวัดเขาบายศรี หมู่ 3

 

 12กุมภาพันธ์ 2563
09.00 น.
หมู่ที่ 6
อาคารที่ทำการ อบต.เก่า

 

13 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 น.
หมู่ที่ 7
อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 7

 

 18กุมภาพันธ์ 2563
09.00 น.
หมู่ที่ 8
อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 8

 

19 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 น.
หมู่ที่ 9
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 9

 

25 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 น.
หมู่ที่ 10
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10

 

27 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 น.
หมู่ที่ 11
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านมาบโอน หมู่ 11

 

5 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 น.
หมู่ที่ 12
หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

 

                                               
แผนพัฒนาเทศบาลย้อนหลัง ดาวน์โหลดที่นี่

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 144 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1318598