Saturday, 18 September 2021
Display # 
Title Hits
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 211
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 183
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 436
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 466
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 341
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 338
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 305
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 430
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 383
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 317
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 821
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน 705
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 332
งบแสดงฐานะทางการเงิน 1580
ข้อมูลรายจ่าย 2110
ข้อมูลรายรับ 1685

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 201 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1355640